Η επιτόπια επεξεργασία Νοσοκομειακών Αποβλήτων στο πλαίσιο της προς αναθεώρηση Ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/271 για τα Αστικά Λύματα»

Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και η εταιρεία Medical Waste Α.Ε. την Παρασκευή 07 Ιουλίου 2023 στο ξενοδοχείο IBIS STYLES HERAKLION CENTRAL με θέμα «Η επιτόπια επεξεργασία Νοσοκομειακών Αποβλήτων στο πλαίσιο της προς αναθεώρηση Ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/271 για τα Αστικά Λύματα» στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΝΥΑ» της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ2ΕΔΚ-02905).

Παρευρέθηκαν αρκετοί εκπρόσωποι φορέων, εταιρειών, ακαδημαϊκoύ και ερευνητικού προσωπικού. Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Νίκος Ξυλούρης και ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου κ. Ευστάθιος Γρυπάρης.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ανάδειξη των προβλημάτων που δημιουργούνται από την ύπαρξη φαρμακευτικών ουσιών στα αστικά λύματα και η ανάγκη που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη και εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας διαχείρισης των λυμάτων αυτών. Στις ομιλίες παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα του έργου «ΔΙΑΝΥΑ», όπου κατασκευάστηκε και λειτούργησε ένα πρότυπο πιλοτικό σύστημα επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.