Συμμετοχή στο συνέδριο: 7th International Conference “CRETE 2021”

Λογότυπο Crete 2021

Συμμετοχή στο συνέδριο:

  • 7th International Conference “CRETE 2021” on Industrial and Hazardous Waste Management | July 27-30, 2021

Εργασία:  QUALITY AND QUANTITY EVALUATION OF HOSPITAL WASTEWASTER: THE CASE STUDY OF A GENERAL HOSPITAL IN CRETE, GREECE. S. Gyparakis , T. Manios , N. Markakis , I. Sabathianakis , I. Louloudakis , E. Karagiannis , M.S. Fountoulakis , A. S. Stasinakis