Δημοσιεύσεις

Συμμετοχή στο συνέδριο: 17th International Conference on Environmental Science and Technology, September 1-4, 2021

Συμμετοχή στο συνέδριο: 17th International Conference on Environmental Science and Technology, September 1-4, 2021 Εργασία:  Combining consumption-based approach and chemical analysis for identifying pharmaceuticals occurrence in hospital wastewater. A.Iliopoulou, S. Gyparakis, O.S. Arvaniti, I. Sabathianakis E. Karagiannis, M.C. Nika, N.S. Thomaidis, T. Manios, M.S. Fountoulakis and A. S. Stasinakis

Συμμετοχή στο συνέδριο: 7th International Conference “CRETE 2021”

Συμμετοχή στο συνέδριο: 7th International Conference “CRETE 2021” on Industrial and Hazardous Waste Management | July 27-30, 2021 Εργασία:  QUALITY AND QUANTITY EVALUATION OF HOSPITAL WASTEWASTER: THE CASE STUDY OF A GENERAL HOSPITAL IN CRETE, GREECE. S. Gyparakis , T. Manios , N. Markakis , I. Sabathianakis , I. Louloudakis , E. Karagiannis , M.S. …

Συμμετοχή στο συνέδριο: 7th International Conference “CRETE 2021” Διαβάστε Περισσότερα »