Παρουσίαση του Έργου ΔΙΑΝΥΑ στο Smart Innovation Synposium (SIS 2022)

Η MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε. είχε την τιμή να συμμετάσχει στο Smart Innovation Symposium (SIS 2022): «Έρευνα και καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» https://smartinnovation.space, το οποίο οργανώθηκε από την Ομάδα Σύμπραξις και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με μεγάλη επιτυχία στο κλειστό γυμναστήριο “Μάρκος Καραναστάσης” στο Ηράκλειο στις 21 Οκτωβρίου 2022.

Η ημερίδα είχε αντικείμενο τις ερευνητικές προσπάθειες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που χρηματοδοτήθηκαν από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών.

Το έργο ΔΙΑΝΥΑ: «Επιτόπια Ολοκληρωμένη ΔΙΑχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων» παρουσίασε ο κ Ε. Καραγιάννης, Διπλ. Χημικός Μηχανικός και Γενικός Διευθυντής της MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.

Απώτερος στόχος της εκδήλωσης, ήταν η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταιρειών για τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, των χρηματοδοτικών εργαλείων που αξιοποίησαν αλλά και η προσέγγιση της καινοτομίας από την οπτική της πραγματικής οικονομίας.