Παρουσίαση του Έργου ΔΙΑΝΥΑ στο Smart Innovation Synposium (SIS 2021)

Η MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε. είχε την τιμή να συμμετάσχει στο Smart Innovation Symposium (SIS 2021): «Έρευνα και καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» (https://smartinnovation.space/), το οποίο οργανώθηκε από την Ομάδα Σύμπραξις και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με μεγάλη επιτυχία στο κλειστό γυμναστήριο “Μάρκος Καραναστάσης” στο Ηράκλειο στις 5 & 6 Νοεμβρίου 2021.

Η ημερίδα είχε αντικείμενο τις ερευνητικές προσπάθειες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που χρηματοδοτήθηκαν από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών.

Το έργο ΔΙΑΝΥΑ: «Επιτόπια Ολοκληρωμένη ΔΙΑχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων» παρουσίασε ο κ Ε. Καραγιάννης από την MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε. Απώτερος στόχος της εκδήλωσης, ήταν η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταιρειών για τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, των χρηματοδοτικών εργαλείων που αξιοποίησαν αλλά και η προσέγγιση της καινοτομίας από την οπτική της πραγματικής οικονομίας.

Στο τελευταίο τμήμα της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, όπου μία σύνθεση ομιλητών προσέγγισε το θέμα της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της λειτουργίας των ΜΜΕ. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κυριαζής, η σύμβουλος του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστου Δήμα καθώς και ο κ Ευάγγελος Πέττας, MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.