Παρουσίαση του Έργου ΔΙΑΝΥΑ στα InnoDays 2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης

Η MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε. είχε την τιμή να συμμετάσχει στο Τριήμερο Καινοτομίας InnoDAYS 2022, https://innodays.gr, το οποίο διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στις 25 – 27 Νοεμβρίου 2022.

Συγκεκριμένα, στο περίπτερο Περίπτερο: Β27 η MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε. παρουσίασε τη φορητή πιλοτική μονάδα προηγμένης οξείδωσης (UV-H2O2 ετερογενής φωτοκατάλυση) για την προεπεξεργασία επιβαρυμένων εκροών νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων στο πλαίσιο του έργου ΔΙΑΝΥΑ: «Επιτόπια Ολοκληρωμένη ΔΙΑχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων».

Η εν λόγω πιλοτική μονάδα για την επιτόπια επεξεργασία ιδιαίτερα επιβαρυμένων υγρών νοσοκομειακών αποβλήτων εφαρμόζει τεχνολογία προηγμένης οξείδωσης (UV-H2O2 ετερογενής φωτοκατάλυση), έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 100 L/d επιβαρυμένων σε φαρμακευτικές ουσίες νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων για την προεπεξεργασία συγκεκριμένης ροής λυμάτων (π.χ. υγρά απόβλητα χημειοθεραπείας).