Παρουσίαση του Έργου ΔΙΑΝΥΑ και των αρχικών αποτελεσμάτων στη Διοίκηση και σε στελέχη του ΒΓΝΗ

Η MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ), το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είχε την τιμή να παρουσιάσει, την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, το έργο ΔΙΑΝΥΑ: «Επιτόπια Ολοκληρωμένη ΔΙΑχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων» στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ2ΕΔΚ-02905) στη Διοίκηση του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και σε στελέχη του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, ο κ. Ε. Kαραγιάννης, Διπλ. Χημικός Μηχανικός, Γενικός Δ/ντής της MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε. παρουσίασε και ενημέρωσε τη Διοίκηση του Βενιζέλειου ΓΝΗ και στελέχη του νοσοκομείου για την πρόοδο υλοποίησης του έργου και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ακολούθησε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας των νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων που έχει εγκατασταθεί στο ΒΓΝΗ και αναλυτική παρουσίαση της λειτουργίας της. Στην εν λόγω συνάντηση, από την πλευρά του ΕΛΜΕΠΑ συμμετείχαν ο κ. Θρ. Μανιός, Καθηγητής και ο κ. Σπ. Δοκιανάκης, Διπλ. Χημικός Μηχανικός, ενώ από την πλευρά του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, συμμετείχαν διαδικτυακά ο κ. Αθ. Στασινάκης, Καθηγητής και ο κ. Μ. Φουντουλάκης, Επίκουρος καθηγητής.